تبلیغات
شبی که تقدیر یک فرشته نوشته شد . . . - خواب و بیدار

شبی که تقدیر یک فرشته نوشته شد . . .

من زاده شبم!

خواب و بیدار

 دراز کشیده بودم و چشم هایم را بسته بودم که پسرم صدایم کرد: باباجان


گفتم:جان بابا


گفت:هنوز خوابی؟


در پاسخ به او کمی تامل کردم و شاید کمی فکر!!!

گفتم: اره عزیزم هنوز خوابم!

خندید و گفت:


اشتباه کردم فکر کردم بیداری!


لبخندی زدم و گفتم:


        
                                من هم فکر میکردم بیدارم  ....!!!

 [ پنجشنبه 27 مرداد 1390 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ ثمین ] [ نظرات() ]